Přihlásit
0 ks.
Zpět do kalkulátoru

Montážní návod k síťce proti hmyzu

Před zahájením montáže si pozorně přečtěte montážní návod.

Obsah balení:
 1. Síťka proti hmyzu
 2. Boční profily
 3. Prodloužení bočních profilů
 4. Montážní spojky a vodicí kolíky
 5. Koncovky
 6. Spodní profil
 7. Krytky
 8. Krycí lišty
 9. Držák provázku (neodstraňovat po bod 12)

  V případě že je ostění mimo pravý úhel, síťku proti hmyzu není možné namontovat na ostění bez jeho

  Dalších úprav.Celá montážní plocha kolem okna musí být v jedné rovině.

  Před montáží ZIL:

  Ujistěte se, že může být bezpečně upevněna do povrchu ve stejné úrovni. Umístěte síťku proti hmyzu do středu okenního otvoru.

  Označte si pozici otvorů pro šrouby. Při montáži na dřevěný trám / obložení použijte přiložené 16 mm šrouby ( A ).

  Při montáži do sádrokartonové stěny použijte přiložené 40 mm šrouby a hmoždinky ( B ).

  Upevněte síťku proti hmyzu horními šrouby a utáhněte

  Jejich ( a ). Připevněte spodní šrouby ( b ).

  Pokud je nutné použít prodloužení bočních profilů (viz obr.

  5), namontujte stejně pravý ( R ) i levý ( L ) boční

  Profil.

  Změřte vzdálenost od spodní hrany síťky proti

  Hmyzu ( a ) ke spodní části okenního otvoru ( b ). K odměřenou

  Vzdálenosti ( A mm ) připočtěte 30 mm . ( Poznamka:

  Pokud nejsou obě strany okenního otvoru stejně dlouhé,

  Zvolte delší stranu jako X mm . Boční profily odřízněte v

  Délce ( A mm ).

  Poznamka: Pokud je nutné použít prodloužení bočních

  Profilů, odřízněte boční profily s upevněnými prodlouženími

  Na konci.

  Připevněte koncovky do spodní části bočních profilů

  (Zkrácený konec).

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  B

  A

  12

  SLOVENIA SKY

  Upevněte boční profily zatlačením přes kolíky na ukončení

  Síťky proti hmyzu ( a ). Připevněte horní šrouby, ale jejich

  Neutahujte ( b ).

  Upevněte spodní profil mezi dva boční profily ( a ).

  Poznamka: Zatlačte celý spodní profil do koncovek na

  Obou stranách. Šrouby v koncovkách zlehka utáhněte ( b ).

  Zkontrolujte rozměry úhlopříček, které musí být stejné

  ( X mm ).

  Pokud mají úhlopříčky identický rozměr, upevněte šrouby v

  Bočních profilech ( a ) kromě spodní šrouby. Upevněte a

  Dotáhněte šrouby ve spodním profilu ( b ).

  Uvolněte provázky z držáků ( a ) a převeďte je přes otvory

  V koncovkách ( b ).

  Poznamka: Držáky provázků neodstraňujte !

  Změřte výšku okenního otvoru ( X mm ). Utáhněte provázky

  Tak, aby se kuličky na spodní straně pružin dorovnali

  S číslem ( 1 nebo 2 ) odpovídajícím výši okenního

  Otvoru ( a ).

  Poznamka: K nastavení pružiny v pravém horním rohu

  Podle diagramu a vytáhněte provázek v levém spodním

  Rohu a obraťte. Provázek upevněte pomocí spodních šroubů

  V bočních profilech ( b, c ).

  Odstraňte držáky provázků. Zkontrolujte, zda se síťka proti

  Hmyzu bez problémů pohybuje směrem nahoru a dolů.

  Upevněte krytky na koncích síťky proti hmyzu ( a ). Zkraťte

  Krycí lišty a upevněte je přes šrouby ve spodním av

  Bočních profilech ( b, c ).

  Otevřete okno do požadované pozice při větrání. Vyznačte

  Střed fixační západky ( a ). Západku namontujte pomocí

  Šrouby ( b ). Okno zajistěte do západky ( c ).

  Poznamka: Přesvědčte se, že křídlo okna nebrání ovládání

  Síťky proti hmyzu.

  Strana 14:

  Síťka proti hmyzu může být čištěna běžnými domácími

  Prostředky

©1994-2023 Styltex internetový obchodní dům s bytovým textilem